Vanadis världsomsegling

Jorden runt på 500 dagar

Det är en kanot!!! Ser ni? Där borta!!! Där!!! Matrosen stod i det kalla regnet uppe på Vanadis däck och pekade i riktning mot den dimhöljda bukten Borja Bay som de lämnat för bara två timmar sedan. Det tidigare lugnet ombord var som bortblåst och det uppstod tumult. Alla ville fram till relingen och se kanoten med eldsländare. Oscar!!! Kameran!!! Nu gäller det, du får inte missa det här!!!

vanadis

Den här scenenen spelades upp den 5:e mars 1884 i de allra sydligaste delarna av Chile strax väster om Eldslandet. Ångfregatten Vanadis hade lämnat Karlskrona hemma i Sverige den 5:e december och hade sedan dess hunnit lägga till vid hamnarna i London, Lissabon, Rio de Janeiro och nu senast Punta Arenas, den sydligaste av alla världens bebodda platser. Ombord på skeppet fanns drygt 300 män och en av dem var etnografen Hjalmar Stolpe. Det var han som skrek efter Oscar Ekholm, den 22-åriga fotografen som han lyckats skrapa ihop finansiering för och vars uppdrag var att dokumentera de människor, miljöer och samlingar som de skulle möta under resan. Drygt 700 bilder tog Oscar vilket för oss idag kan låta lite. Hur många bilder skulle du själv hinna ta om du var ute i 500 dagar på ett krigsfartyg till Eldslandet, Peru, Söderhavet, Japan, Hong Kong, Filippinerna, Thailand, Indien, Eritrea, Suezkanalen och slutligen Medelhavet innan Sverige åter siktades?

Vanadis världsomsegling 1883-1885